mình viết khá dài, nhưng rồi xóa đi. đại loại mình chỉ muốn nói là càng ngày mình càng chán ngán việc giao tiếp với con người. à, dùng đúng từ thì là lười nhác và thấy phiền phức. lười đến mức chẳng muốn nói gì, trong một số chuyện. mình cũng thấy lười trong vài việc mà mình cho là đầu tư sai lầm và phí công, mình thấy mình cần tập trung hơn. vào chuyện của mình. như vậy sẽ đỡ có những thứ cảm xúc thiếu lành mạnh, thiếu tích cực.

vì vậy, mình mở đèn, pha trà và làm việc. bây giờ là một giờ sáng. lại một đêm có vẻ khó ngủ.-Sưu tầm-