Một ngày im lặng cùng em
Một ngày bão nổi
Lang thang vùng trời
Một ngày những ánh sao rơi
Vào trong đôi mắt,
một hột buồn rơi

Một ngày lao vào vòng đời
Đi trong trời đổ
gió hồi từng cơn
Một ngày bên gió mưa tuôn
Đôi bàn tay ấm,
Tóc suôn sợi mềm 

Một ngày đi hết một ngày
Thấy mình chấp chới
Rơi vào tầng không
Một ngày tay nắm tay buông
Lá rơi lá rụng,
Một vòng tử sinh

Một ngày sâu trong một ngày
Vui cười khóc đó,
Đời rộng thiết tha
Một ngày cũng hết một ngày,
Thân tàn, mộng xuống
Ta về với ta