Một lần nữa

Một lần nữa
Thế giới lại tái tạo
Qua đôi mắt
Ở kia,
Gió đang khẽ đưa cành lá
Người và người
Hân hoan trong cơn gió mới
Những cơ thể được bảo bọc trong những tấm áo của Thượng Đế

Một lần nữa,
Thế giới lại tái tạo
Qua đôi tai
Ở trên đầu,
Những thiên thần đang cất tiếng hát
Chào đón thế giới mới
Có âm vâng vọng từ sâu thẳm
Tiếng sáo diều năm nào
Lại văng vẳng
Mồn một
Trên cánh đồng trải dài tít tắp

Một lần nữa,
Thế giới lại tái tạo,
Qua ly cà phê
Một buổi trưa
Một nơi nào đó,
Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa,
Qua tách trà nóng,
Chảy vào cuống họng,
Có tiếng xì xèo bên trong

Một lần nữa,
Thế giới lại tái tạo,
Qua ngon từ,
Màu sắc, thanh âm, từ ngữ
Nhảy một điệu khải hoàn
Ca ngợi,
Ca ngợi, niềm vui sống
Tất thảy đang xảy ra,
Đang xảy ra,
Một lần nữa

Một lần nữa,
Nhặt thêm một mảnh vỡ,
Từ muôn vàn lớp mặt nạ,
Ghép vào những ô còn thiếu,
Thôi hỏi,
Mọi thứ đều được chấp nhận,
Ở đây,
ở kia,
ở khắp mọi nơi
Một lần nữa,
Một lần nữa,
Một lần nữa