Một hôm rỗi rãi dạo bước chơi...


Một hôm rỗi rãi dạo bước chơi
Chợt vấp oạch ngay cái sự Đời
Ngã xuống. Thân đau. Lòng tê tái...!
Chẳng hoài tìm được mảnh hồn rơi
***
Có ai nhặt được mảnh hồn tôi
Đã đánh rơi từ thuở thiếu thời
Khi môi còn hồng và tim còn đập
Khi mộng xưa chưa kịp hóa vôi....
***
Huỳnh
2
2
2 bình luận