Một ngày mưa nắng có mấy khi
Buồn, tức giận ai có ích gì?
Ai khổ, ai mệt, ai chịu đựng
Rước bệnh vào mình chẳng chịu đi.

Một chuyến xe bus không mấy vui vẻ nhưng không phải mình nè hy.
NQP