Nếu mai sau mình có gặp lại
Anh hứa sẽ ôm em đầu tiên
Bởi từ ngữ thì có thể nói dối
Còn cái ôm thì sẽ chẳng bao giờ
Nếu mai này mình có gặp lại
Anh sẽ kéo em ôm chặt trong tay
Bởi cái ôm là ngôn ngữ đặc biệt
Là cách nói yêu chẳng phải thốt nên lời
Nếu một ngày mình có gặp lại
Đừng nói gì cả, chỉ cần ôm anh thôi
Anh chẳng cần nghe những lời giải thích
Đôi tim chạm nhau là đủ rồi
Nếu anh có thể làm ta gặp lại
Mong em sẽ đón nhận cái ôm này
Mong em đừng ngột ngạt rồi nhau mày
Bởi cái ôm anh tích trữ lâu nay...