Tác giả: Anne- Laure Le Cunff
Thuật ngữ siêu hiện đại đã được đặt ra vào năm 1975 bởi Mas’ud Zavazadel, một nhà văn, nhà nghiên cứu, để miêu tả một xu hướng văn hóa mới nổi trong văn học Mỹ. Kể từ đó, thuật ngữ này đã trở nên nổi tiếng và thường xuyên được thảo luận khắp ngõ ngách của Internet. Nếu bạn hoạt động trên Twitter, blogging, sử dụng bộ lọc và nhãn dán để chỉnh sửa ảnh trước khi đăng tải onilne, tạo meme, bạn có thể vô tình ứng dụng quy tắc của chủ nghĩa siêu hiện đại mà không biết.
Khi tôi chạy một cuộc thăm dò để hỏi xem mọi người có biết chủ nghĩa siêu hiện đại là gì không? 75% nói họ không biết đến nó, và 20% nói họ có một hiểu biết rất mơ hồ. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một cuộc khảo sát online ở trong một trong những chỗ theo chủ nghĩa hậu hiện đại nhất trên Internet: Twitter. Nên hãy cùng nhau thay đổi điều này. Tôi hứa sẽ không có biệt ngữ, và không có giả định người đọc có kiến thức từ trước. 

Sự vĩ đại và vỡ mộng: cội nguồn của chủ nghĩa siêu hiện đại

Để hiểu hậu hiện đại, bạn cần hiểu chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Chủ nghĩa hiện đại là một phong trào triết học ở Mỹ và Châu Âu trong suốt nửa đầu thế kỉ 20. Nó thường được liên tưởng đến thời đại của Radio. Khẩu hiệu  “Make it new!” — làm cái mới — bởi nhà thơ Ezra Pound vào năm 1934, đã nắm được bản chất của chủ nghĩa hiện đại, điều mà được được khuyến khích tạo ra để bỏ lại đằng sau văn hóa lỗi thời của quá khứ và kiểm tra lại tất cả các khía cạnh của sự tồn tại. Nó cân nhắc triết học tối đa, với những người sáng tạo phát triển vượt lên trên sự hữu hạn của đời người bằng cách làm nên Lịch sử.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa hậu hiện đại — khoảng từ năm 1945 đến 2005 — nổi lên để bác bỏ những Đại tự sự của chủ nghĩa hiện đại. Liên hệ với thời đại của Tivi, nó thường được định nghĩa bởi thái độ hoài nghi, trớ trêu, và thuyết tương đối của đạo đức. Bạn có thể coi thế hệ theo chủ nghĩa hậu hiện đại là bị vỡ mộng: họ từ chối khả năng có tri thức đáng tin cậy, phủ nhận sự tồn tại của một thực tại phổ quát, và đóng khung mỹ học là độc đoán và chủ quan. 

Nhiều người chỉ trích chủ nghĩa hậu hiện đại vì sự tiêu cực của nó, sự thật là nó cổ xúy chủ nghĩa tối nghĩa (obscurantism) — tại sao phải tiến hành bất kỳ nghiên cứu khoa học nào nếu không có gì là thật ? - và sự thật là nó đơn giản là loài người không thể không tin vào bất cứ điều gì cả. “The idea that we live in a postmodern culture is a myth. In fact, a postmodern culture is an impossibility; it would be utterly unlivable” — ý tưởng cho rằng chúng ta sống trong văn hóa hậu hiện đại chỉ là huyền thoại. Trên thực tế, một văn hóa hậu hiện đại là không thể; nó sẽ hoàn toàn không thể sống được - bởi nhà triết học William Lane Craig. (người theo đạo Cơ đốc, nên có thể bị thiên vị trong vấn đề chủ nghĩa hậu hiện đại, nhưng vẫn nêu được một điểm thú vị.

Chịu đựng cái này cùng tôi (một chút :))), nhưng cuộc đối thoại này được biết đến như cuộc tranh luận về chủ nghĩa hậu-hậu hiện đại (Post-postmodernism). Chủ nghĩa hậu- hậu hiện đại không phải là triết học văn hóa theo sau chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Thay vào đó, nó là một sự tìm kiếm tập thể cho cái mà chúng ta ta nên hướng đến; một nhiệm vụ tìm kiếm một thế giới quan cân bằng hơn, thứ sẽ tính đến cả sự lạc quan của chủ nghĩa hiện đại và tính đa nguyên của chủ nghĩa hậu hiện đại.

Sau nhiều câu trả lời cho câu hỏi lớn đó, chủ nghĩa siêu hiện đại đã và đang là triết lý văn hóa thịnh hành từ giữa những năm 2000. Nó liên hệ với thời đại Internet, và nó là về việc chứa đựng cả bản chất phân cực của con người. Nghi ngờ không thể tồn tại mà không có hi vọng. Thất bại không thể tồn tại mà không có kinh nghiệm. Cuộc sống có thể mang cảm xúc và thờ ơ, chân thành và mỉa mai, sự phấn khích và sầu muộn. Theo hai nhà lý luận văn hóa Timotheus Vermeulen và Robin van den Akker, chủ nghĩa siêu hiện đại “can be conceived of as a kind of informed naivety, a pragmatic idealism.” —có thể được coi là một kiểu ngây thơ có hiểu biết, một chủ nghĩa duy tâm thực dụng. Cho thế hệ theo chủ nghĩa siêu hiện đại, “grand narratives are as necessary as they are problematic, hope is not simply something to distrust, love not necessarily something to be ridiculed” — những Đại tự sự cũng cần thiết như chúng có vấn đề, hy vọng không đơn giản chỉ là thứ để ngờ vực, tình yêu không nhất thiết phải là thứ để chế nhạo — Vermeulen giải thích. 


Để tóm tắt lại, chúng ta đi từ chủ nghĩa hiện đại—”Make it new!”- Hãy làm cái gì đó mới - Hãy tạo nên Lịch sử! — đến chủ nghĩa hậu hiện đại —Mọi thứ đều tệ hại! Không có gì thực sự quan trọng! — đến chủ nghĩa siêu hiện đại: Có thể mọi thứ không chỉ là trắng và đen? Có thể có một sự trung lập?

Làm sao để định nghĩa chủ nghĩa siêu hiện đại

Một hình ảnh phổ biến thường được dùng để miêu tả chủ nghĩa siêu hiện đại là một con lắc, dao động liên tục giữa sáng tạo và hủy diệt, hy vọng và nghi ngờ, lạc quan và thực tế. Khi nói đến chủ nghĩa siêu hiện đại trong sự so sánh với chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại, Fabio Vittorini đã miêu tả nó như “a pendulum-like motion between the naive and/or fanatic idealism of the former and the skeptical and/or apathetic pragmatism of the latter.” — Một chuyển động giống như con lắc giữa chủ nghĩa duy tâm ngây thơ và/ hoặc cuồng tín của chủ nghĩa trước đây và chủ nghĩa thực dụng hoài nghi và/ hoặc thờ ơ của chủ nghĩa sau. 
Chủ nghĩa siêu hiện đại nhấn mạnh vào lời hứa, cảm xúc, và kể chuyện. Vâng, Trái đất đang chết dần, nhưng biết đâu chúng ta có thể làm gì đó. Vâng, tất cả chúng ta rồi sẽ biến mất và cuối cùng sẽ chẳng ai nhớ chúng ta, nhưng không phải nó chính là giải phóng và tự do đấy sao? 
Với chủ nghĩa siêu hiện đại, bạn không cần phải tạo nên Lịch sử để câu chuyện của bạn có ý nghĩa, hay quan trọng. Và tạo nên Lịch sử cũng không có nghĩa là câu chuyện của bạn có ý nghĩa hay quan trọng gì. Chủ nghĩa siêu hiện đại là về khám phá “ở giữa”.
Như Pieter Levels đã nói: “You can approach the nihilism of that in a positive or negative way. Negatively that means whatever you do, it doesn’t matter, so you can just as well do nothing. Positively it means whatever you do, it doesn’t matter, so you can now just enjoy the thing you do intrinsically. Not for the end purpose.” — Bạn có thể tiếp cận chủ nghĩa hư vô theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Tiêu cực có nghĩa là dù bạn làm gì, thì nó cũng không quan trọng, vì vậy bạn có thể không  làm gì cả. Về mặt tích cực, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, điều đó không quan trọng, vì vậy giờ đây, bạn có thể tận hưởng những gì bạn làm về bản chất. Mà không phải vì một mục đích cuối cùng nào cả.
“Metamodernism oscillates between a modern enthusiasm and a postmodern irony, between hope and melancholy, between naiveté and knowingness, empathy and apathy, unity and plurality, totality and fragmentation, purity and ambiguity.”
Timotheus Vermeulen, nhà lý luận văn hóa.
“ chủ nghĩa siêu hiện đại dao động giữa sự nhiệt tình hiện đại và sự mỉa mai hậu hiện đại, giữa hy vọng và âu sầu, giữa ngây thơ và hiểu biết, đồng cảm và thờ ơ, thống nhất và đa dạng, tổng thể và phân mảnh, thuần túy và mơ hồ. “

Chủ nghĩa siêu hiện đại và Internet

Như tôi đã đề cập, chủ nghĩa hiện đại liên hệ với thời đại Radio, chủ nghĩa hậu hiện đại liên hệ với thời đại Tivi, và chủ nghĩa siêu hiện đại liên hệ với thời đại Internet. Nhưng tôi thấy rằng việc đơn giản liên hệ chủ nghĩa siêu hiện đại với thời đại Internet khá là bị giới. Thay vào đó, tôi nghĩ chủ nghĩa siêu hiện đại sẽ tốt hơn khi liên hệ với thời đại của những người sáng tạo trực tuyến ( Age of the online creator ). 
Trong khi đa số cư dân mạng thụ động, chủ nghĩa siêu hiện đại sẽ không bị bối rối với chủ nghĩa ngụy hiện đại (pseudo-modernism). Học giả người anh Alan Kirby đã nêu: “In pseudo-modernism one phones, clicks, presses, surfs, chooses, moves, downloads.” — Trong chủ nghĩa ngụy hiện đại, một chiếc điện thoại, nhấp, nhấn, lướt, chọn, di chuyển, tải xuống.
Thay vào đó, chủ nghĩa siêu hiện đại là về sự kết nối thật sự chân thành, sự đồng cảm và cộng đồng. Trong khi chủ nghĩa hiện đại thì lại về sáng tạo cái gì đó hoàn mới (điều mà bạn có thể đồng ý rằng là ảo tưởng); chủ nghĩa hậu hiện đại thì về giải cấu trúc quá khứ và từ chối tương lai; chủ nghĩa ngụy hiện đại thì đại diện cho chủ nghĩa tiêu dùng trực tuyến vô tâm — chủ nghĩa siêu hiện đại là tạo ra cái gì đó mới với những gì đã được tạo ra trước đó, trong khi thừa nhận tính phù du vốn có của thân phận con người. 
Đây là một số ví dụ về những gì chủ nghĩa siêu hiện đại tạo ra mà bạn sẽ rất hay tìm thấy trên mạng:

Fanfiction. Những người viết fanfiction biết họ sẽ không bao giờ làm lên Lịch sử ( cái sẽ được coi là một tầm nhìn theo chủ nghĩa hiện đại), nhưng họ tin vào ý nghĩa nội tại của việc tạo ra cái gì đó mới, kể cả nó dựa vào những vật liệu sẵn có ( điều đi ngược lại tầm nhìn của chủ nghĩa hậu hiện đại, từ chối sự tiến bộ)
Remixes. Rất nhiều bài hát nổi tiếng trong 15 năm trở lại đây thực chất là covers - hát lại. Bài hát “Doin’ Time” mà Lana Del Rey hát là một bản cover của bản hit Sublime năm 1996. “Moon River” bởi Frank Ocean xuất hiện lần đầu vào năm 1961 trong phim Breakfast at Tiffany’s. Beyoncé, Taylor Swift, và rất nhiều nghệ sĩ khác bạn có thể kể tên — tất cả họ đã từng phát hành ít nhất một bản cover hoặc bản phối lại bài hát của người khác - remix. Sự cân bằng xuyên suốt giữa cái cũ và cái hiện đại để tạo ra một tổng thể hoàn toàn mới chính là sự sâu sắc của chủ nghĩa siêu hiện đại. 
Meme. Vâng, meme là chủ nghĩa siêu hiện đại! Ít nhất là trong quá trình tạo ra meme của riêng bạn. Lấy một cái ảnh chụp màn hình từ một bộ phim và thêm chú thích, điều mà sẽ tạo ra một ý nghĩa hoàn toàn mới, đó chính là sự tiếp cận đến quá trình sáng tạo. 
Vlog. Cách thức chia sẻ sự phản chiếu cá nhân hòa trộn với tính cá nhân và tập thể, sự trần tục và nghệ thuật. Nó không cố tạo lên Lịch sử, nhưng nó có thể kết thúc với sự tiếp cận và ảnh hưởng đến hàng triệu người, sinh ra công đồng trong quá trình đó. Vlog là thứ kẹt ở giữa lãnh đạm và quan tâm, bề ngoài và ảnh hưởng. Nó sẽ xuất hiện trong lớp sử chứ? Khá chắc là không. Điều đó có nghĩa là bạn không nên làm nó?

Xu hướng siêu hiện đại 
Trong một bài viết anh công khai trên Medium, Greg Dember đã đi qua một danh sách mười một phương pháp của chủ nghĩa hậu hiện đại. Tôi sẽ chỉ bao quát ba ví dụ mà tôi thấy thú vị nhất, và cũng dễ hiểu nhất. 
Normcore. Bạn có thể đã nghe về thuật ngữ này trước đây, thứ là mốt trong năm 2013. Normcore là một nỗ lực có chủ ý bởi những người theo phong cách phi chính thống để áp dụng phong cách thời trang của những gì họ cho là “bình thường”, chủ yếu ở dạng mặc đóng cơ bản. Vậy cái gì là chủ nghĩa siêu hiện đại trong xu hướng này? Well, tất cả ở normcore là về việc vượt qua những khác biệt bên ngoài để kết nối tốt hơn ở một cấp độ sâu sắc hơn. Khi Jimmy Fallon bày tỏ rằng anh quyết định sẽ mặc vest khi anh đảm nhận The Tonight Show bởi vì đó là một điều bình thường nên làm, đó là một điều theo chủ nghĩa siêu hiện đại một cách sâu sắc. Không phải hiện đại (“mặc cái gì đó mới!”), cũng không phải hậu hiện đại (“ai quan tâm!”) mà nó là siêu hiện đại(“Xu hướng phổ biến là một phát biểu thời trang”).
Ironesty. Thuật ngữ đã được đặt ra bởi Gred Dember. Như bạn có thể đoán, nó là kết hợp giữa chế giễu và thành thật. Anh ấy định nghĩa nó “the braiding together of irony and sincerity (honesty) in a unified aesthetic expression.” — Sự bện xoắn của sự mỉa mai và chân thành (trung thực) trong một biểu hiện thẩm mỹ thống nhất. Anh ấy đưa ra ví dụ như chương trình như Modern FamilyCommunity. Tôi là một fan bự của Modern Family , và tôi có thể nói ý anh ấy về ironesty, về cơ bản chế giễu hay mỉa mai được dùng để bày tỏ cảm xúc chân thành hoặc đưa ra ý kiến nghiêm túc. Chương trình này là một ví dụ tuyệt vời về con lắc mà chúng ta đã từng đề cập, dao động giữa tình yêu và sự khắc nghiệt, quan tâm sâu sắc và ích kỉ — giống như đa số con người chúng ta làm. 
Tác phẩm mô phỏng xây dựng - constructive pastiche. Trong kỷ nguyên hậu hiện đại pastiche (“an artistic work in a style that imitates that of another work, artist, or period” — một tác phẩm nghệ thuật theo phong cách bắt chước tác phẩm, nghệ sĩ hoặc thời kỳ khác ) phần lớn dùng để chế giễu tác phẩm của người khác. Với chủ nghĩa siêu hiện đại, pastiche thực sự có thể mang tính xây dựng. Pastiche mang tính xây dựng tức là đưa những mối quan tâm của thời đại trước vào thời hiện đại, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới trong quá trình này. Trong khi Tarantino — người được xem như theo chủ nghĩa siêu hiện đại — nổi tiếng nói rằng ông lấy trộm từ tất cả mọi người và không bao giờ cân nhắc rằng tới “high art” — nghệ thuật cao — (Xin lưu ý rằng tôi thực ra là fan của Tarantino), phim theo chủ nghĩa siêu hiện đại như Interstellar và Arrival tái chế những câu chuyện khoa học viễn tưởng kinh điển để khám phá nhiều thực tế, chủ đề phụ và ranh giới.
EDIT: Kể từ khi công bố bài báo nào, tôi đã có rất nhiều cuộc trò chuyện tuyệt vời với Greg Dember, tác giả của danh sách các phương pháp của chủ nghĩa siêu hiện đại. Một thứ mà tôi đã sai đó là sự diễn giải của tôi về khái niệm của anh ấy về pastiche xây dựng. Như mọi khi, trên tinh thần học hỏi công khai, tôi để lại phần giải thích của mình và thêm phần sửa chữa của anh ấy, mà anh đã cho phép tôi công bố :
 “One specific thing in terms of my work that I think you sort of misrepresented is constructive pastiche. I use pastiche to mean artworks that combine stylistic elements from differing genres. Like, say, combining country music and hip-hop in the same song. In postmodern work, that sort of pastiche serves to poke fun at each genre, by pitting the two genres against each other. I use the term destructive pastiche for that. In metamodern / constructive pastiche, it serves to sort of create a “bigger space” where the two (or more) genres kind of lean against each other like tent poles, holding up a structure that allows a kind of feeling that wouldn’t otherwise be expressible.” 


Một điều cụ thể về công việc của tôi mà tôi nghĩ bạn đã trình bày sai là sự pastiche - châm chọc - mang tính xây dựng. Tôi sử dụng pastiche để chỉ các tác phẩm nghệ thuật kết hợp các yếu tố phong cách của các thể loại khác nhau. Chẳng hạn như kết hợp nhạc đồng quê và hip-hop trong cùng một bài hát. Trong tác phẩm hậu hiện đại, kiểu châm biếm đó nhằm châm trọc mỗi thể loại, bằng cách đặt hai thể loại chống lại nhau. Tôi sử dụng thuật ngữ pastiche phá hoại cho điều đó. Trong siêu hiện đại/ pastiche xây dựng, nó phục vụ để tạo ra một “ không gian lớn hơn”, nơi hai ( hoặc nhiều ) thể loại tựa vào nhau như cột lều, giữ một cấu trúc cho phép một loại cảm giác mà không thể diễn đạt được.

Như bạn có thể thấy, chủ nghĩa siêu hiện đại trải dài trên nhiều lĩnh vực sáng tạo. Bạn có thể đồng thời thấy nó trong việc cố tình quảng cáo xấu như luật sư Bryan Wilson (link mình để phía dưới). Bạn không cần xem nó để hiểu nó hoạt động như thế nào: nó thách thức quy ước về việc thuê một luật sư hành động như một chuyên gia — hay như tôi có thể nói, như một chuyên gia nhàm chán nhưng hiệu quả. Nó kết hợp các meme để tạo ra một cái gì đó mới. Điều đó thật đáng ngạc nhiên và nó không đặt nặng bản thân nó phải nghiêm túc. 
Trong cốt lõi của nó, chủ nghĩa siêu hiện đại là về nghịch lý về sự mơ hồ, tái cấu trúc, đối thoại, hợp tác và sáng tạo. Nó là việc cho phép bản thân bạn trở thành nhiều người cùng một lúc. Nó là về việc nói qua công việc của tất cả mọi người, những người bạn đang lấy mẫu từ công việc của họ để khuếch đại tiếng nói của họ. Đó là về việc trở thành người phụ trách với tầm nhìn sáng tạo độc đáo.
Trong trí óc của một người theo chủ nghĩa siêu hiện đại  
Tôi nghĩ tôi sẽ kết luận bài viết này với một đoạn phỏng vấn ngắn với người mà tôi coi là hóa thân tốt nhất của chủ nghĩa hậu hiện đại trên Internet, Visakan Veerasamy. Khi tôi hỏi Visa nếu tôi có thể giới thiệu một số ý tưởng của anh ấy không, anh ấy nói rõ rằng anh ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ về cái nhãn này, nhưng dù sao cũng rất vui khi chia sẻ một số suy nghĩ.   
“If I had to characterise metamodernism, it would be something like everything, everywhere all at once. I grew up as a minority consuming many different kinds of media all at once so I have always been context-switching, code-switching. For me then it just seemed normal or natural given my context. I have since come to learn that it’s not natural for lots of people, but the whole world is colliding faster and harder than ever, so this is becoming the norm for everyone.”
“ Nếu phải mô tả chủ nghĩa siêu hiện đại, nó sẽ giống như mọi thứ, mọi nơi cùng một lúc. Tôi lớn lên như một thiểu số, người mà tiếp nhận nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau cùng một lúc, nên tôi luôn luôn chuyển đổi ngữ cảnh, chuyển đổi giá trị cốt lõi. Đối với tôi sau này chuyện đó trở lên rất bình thường hoặc tự nhiên với bối cảnh của mình. Từ đó, tôi nhận ra rằng điều đó không hề tự nhiên với rất nhiều người, nhưng cả thế giới đang va chạm nhanh hơn và khó hơn bao giờ hết, vì vậy việc hiểu bối cảnh và giá trị cốt lõi trở thành chuẩn mực cho mọi người.”
 “Rather than having one frame, or trying to reject frames, just experiment as much as possible. That’s related to how and why I write so much, do threads, etc. There is an element of choosing to be an independent sensemaker as much as possible. Keep your own notes, write your own history. My Twitter threads and 1,000 word vomits and everything else really are all sort of like… Sensors, actually. A distributed system of utterances—like a spider’s web.”
“ Thay vì chỉ có khuôn mẫu, hoặc cố gắng chối bỏ một khuôn mẫu, hãy thử nghiệm nhiều nhất có thể. Điều đó liên hệ với việc như thế nào và tại sao tôi viết nhiều như vậy, làm chủ đề,v.v. Có một yếu tố để chọn trở thành một người cảm nhận độc lập càng nhiều càng tốt. Giữ ghi chú của riêng bạn, viết lịch sử của riêng bạn. Hai tổng hợp của tôi là  Twitter threads (cái này hình như ko còn tồn tại) và 1,000 word vomits và tất cả những thứ khác kiểu như ... cảm biến, thực sự đấy. Một hệ thống phát triển phân tán — như mạng nhện vậy.
Cảm ơn Visa rất nhiều khi chia sẻ suy nghĩ của anh ấy về chủ nghĩa siêu hiện đại. Anh ấy là một ví dụ sống rằng bạn không cần những phương tiện phức tạp để thể hiện bản thân theo cách siêu hiện đại. Nếu bạn có máy tính và internet, bạn có mọi thứ bạn cần. Xem bản thân bạn như một công việc đang được tiến hành. Khám phá, kết hợp, cộng tác.
Tôi thấy một điều thú vị là tôi đã trải qua cả ba giai đoạn ở mức độ cá nhân — chủ nghĩa hiện đại, hậu hiện đại, và siêu hiện đại — trong suốt cuộc đời của mình. Khi còn là một đứa trẻ, tôi chìm đắm vào việc xây dựng cái mà tôi nghĩ là đồ mới (“let’s make History!”)- Hãy tạo lên lịch sử. Khi ở tuổi vị thành niên, tôi chối bỏ mọi thứ (“nothing matters, everything sucks, is this world even real?”) - chẳng có gì quan trọng cả, mọi thứ đều tồi tệ, ngay cả thế giới này có thật không vậy?. Ngày nay, khi đã là người lớn, tôi có cái nhìn đa sắc thái hơn về thế giới(“hope is scary but necessary” but also “I’m going to remix this meme”) — hi vọng rất đáng sợ nhưng cần thiết, nhưng cùng với đó, tôi sẽ phối lại cái meme này. 
Điều thú vị là các triết lý văn hóa — cho dù bạn theo chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa chiến thắng, chủ nghĩa hiện đại hay chủ nghĩa hậu hiện đại — đều có tuổi thọ kéo dài nửa thế kỷ. Nó đặt ra câu hỏi: tiếp theo là gì?
Đây là link bài gốc, trong này có rất nhiều link phụ, nếu có chỗ nào bạn chưa hiểu rõ có thể tìm trong bài gốc.
Đôi lời người dịch
Mình thấy chủ nghĩa này rất hay mà có vẻ chưa được mọi người biết đến nhiều. Nếu các bạn cũng thích chủ nghĩa nay như mình, mình mong rằng nếu có thời gian mọi người có thể dịch hoặc viết nhiều hơn về chủ đề này để mọi người có thể có thêm một hướng suy nghĩ mình thấy rất hữu ích và tích cực.
Mình tìm thấy chủ nghĩa này qua một video phân tích chủ nghĩa siêu hiện đại trong phim Rick and Morty mình sẽ để link ở đây trong trường hợp có bạn nào muốn xem.
Bài dịch chưa hoàn hảo nên mong mọi người góp ý kiến.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.