Gã sướng như điên như rồ như dại
Vén rèm cửa
Thấy ánh mắt
Thấy đôi tay tìm nhau
Thấy thinh lặng
Trong cái ôm sâu như trường sa rơi rớt
Một dải ngân hà im thin thít
Một rừng thông câm lặng
Một vạn lời nói bị nuốt chửng
Còn lại
Một tiếng Vọng
Một dư âm
Một văng vẳng
Một thời
Đã đi qua-bên kia- có gì?
Đã không thể-biết- những-gì- không- thể-biết
Còn gì?
Lời nói hăng say của một gã điên,
gã mơ màng,
gã chực tỉnh chực mơ
Gã đã biết yêu lần đầu
Để rồi đánh mất
Để rồi tìm thấy
Tình yêu thưở ban đầu
Gã được sinh ra từ bầu ngực của một thiếu nữ
Một lần nữa