Mọi người cho mình hỏi, mình đang đọc cuốn "luật tâm thức" được khoảng 1/4 quyển (hết chương 2). Mình thấy cuốn sách này khá là ... "nhét chữ vào mồm người đọc" hơn là đưa ra những kiến thức khách quan nhằm cung cấp cho người đọc một góc nhìn khác về vũ trụ. Khi mà những luận điểm của họ như về một vấn đề như A là một thành phần của B rồi suy diễn một lô một lóc những ý kiến của bản thân về vấn đề đó mà không đưa bất cứ thông tin hay luận điểm nào nhằm củng cố hay chứng minh cái luận điểm đó.

Về Nội dung

Chẳng hạn: Trang 73-74, Tiêu đề "SỰ TIẾN HÓA SINH VẬT THEO TẦN SỐ RUNG ĐỘNG"
Họ trình bài thuyết tiến hóa: "Theo sinh học, tiến hóa là các thay đổ về di truyền trong các quần hể sinh vật qua nhiều thế hệ liên tiếp nhau, qua sự chọn lọc tự nhiên. Cá thể nào có nhiều mẫu hình phù hợp với môi trường sống sẽ tồn tại và mang đặc tính di truyền cho các thế hệ sau."
Kế tiếp họ trình bài về Thuyết sáng thế: " Thuyết này cho rằng moij sinh vật và con người đều hoàn hỏa, được tạo ra từ bàn tay Chúa trời, không hề có sự tiến hóa nào cả."
Cuối cùng là họ kết thúc bằng câu " Nếu chúng ta nhìn sự sáng tạo theo góc nhìn của tần số và năng lượng cả hai thuyết tiến hóa và Sáng thế sẽ được hợp nhất và những mâu thuẫn sẽ được loại bỏ". Sẽ không có gì nếu tiếp theo đó là họ diễn giải thông tin dự trên cơ sở khoa học, thay vào đó họ đưa ra những suy luận không có bất cứ thông tin nào là phù hợp với những nội dung được viết từ trước đó của quyển sách này làm mình hiểu được

Về Hình ảnh

Những bức ảnh dẫn chứng thì vô cùng phi lý. Khi mà họ đưa ra bức ảnh rồi chèn vào đó những hình học mà họ nghĩ là có liên quan đến suy luận của họ vào mà không giải thích gì thêm cứ như thể họ thấy rằng việc chứng mình đó là vô nghĩa vì.
<i>Vòng xoắn ốc Fibonacci trong tự nhiên</i>
Vòng xoắn ốc Fibonacci trong tự nhiên
Về bức hình này mình cảm thấy như họ chỉ đang chụp một bức ảnh có dạng xoắn ốc rồi chèn hình fibonacci vào rồi tự huyễn hoặc rằng nó "fibonacci" có thật trong tự nhiên. Theo mình thấy thì các bức hình không hề có khớp nối với biểu đồ dạng Fibonacci mà chỉ có dạng trục soắn ốc , mà ta có thể thấy rõ cả năm bức hình ngoài bức hình xoáy nước hay là "xoáy bão " ( mình không rõ lắm) là có thể khá tương đồng với biểu đồ dạng Fibonacci mà sách nhắc đến, còn bốn bức hình hòa còn lại thì họ chỉ cố làm cho gượng ép là các cánh hoa có dạng hình fibonacci.
Đây chỉ là ý kiến khách quan của mình. Mình cần những bạn đã đọc hay đã nghe qua các đánh giá về quyển sánh này rồi đưa ra những ý kiến phản bác hay tranh luận với mình để mình cảm thấy việc mua quyển sách này không phải là một quyết định sai lầm.
Tái bút: Đây là bài viết đầu tiên của mình nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ ra để mình rút kinh nghiệm cho những bài sau này.