Nội dung không có gì nhiều chỉ có ảnh chụp lấy từ một hội yêu sách
ok Nobel văn chương để cá cược đấy
Ồ, giảm kháo chấm giải sao lại lạc qua đây
Cố tỏ ra đấy
Căng thẳng thế
Fan cuồng đây rồi
Tiêu chí này mới nhe