Em không biết phải nói như thế nào nữa. Đại khái là cái quan niệm cạnh tranh ở VN nó quá phổ biến rồi nên rất tình bạn chân thành rất khó, càng lớn ta càng có ít bạn hơn...


Ai giỏi Văn thì xin phép mở rộng bài viết này hộ em với, em ngu Văn :(