Môi anh hôn em
một đêm đông lạnh. 
Môi em hôn anh
chiều hồng ươm nắng..!
            ***
Môi ta hôn nhau
những ngày say đắm
Rồi ta xa nhau
Khung trời im vắng..!
        ***
Thương anh mây trắng
Thương em mưa gầy
Hạt vừa chạm đất
Mưa vỡ. Mây bay...