Mình đang cảm thấy rất tệ. Đã lâu rồi, chắc được một tháng rồi nhỉ? Mình đã không khóc nhưng hôm nay chuỗi ngày đó đã kết thúc. Mình chỉ muốn gọi điện cho ai đó để khóc thật to nhưng điều mình làm được chỉ là ấm ức, tủi thân và cố gắng khóc nhỏ nhất có thể. Cảm giác thấy mọi chuyện tồi tệ, cảm giác sống cuộc sống thật vô nghĩa đã lâu rồi không đến với mình. Không phải là mình thấy cuộc sống ý nghĩa mà có cái nhìn khác mà là mình đã quá chai lì rồi. Mình hận bản thân ....