1.
Đêm qua, tôi thấy
Hai vì sao rớt trên cổng trời
Tôi có ý định cất lời
Nhưng ngôn từ rơi rụng
Như xác thân tôi
2.
Trần lao
Là từ ngữ tôi vừa tìm thấy
Muộn phiền