Có đứa trẻ quen nhịp sống phố xa
Chạy theo những niềm vui còn mới lạ
Có người mẹ đợi ngày qua đêm tới
Đợi niềm lo, con dắt díu gọi mời
Đợi món quà, là lãi lời ưu tư
Là những khuya nước mắt mời tâm sự
Là câu nhắc mãi hết từ để tỏ
Là yêu thương ủ mãi cũng thành tro

Thành hạt bụi, thành cây cỏ, thành mây
Thành đứa trẻ trong vòng tay của mẹ
Những hạt bụi dẫu chẳng còn nhỏ bé
Hết kiếp người, còn đá mẹ chờ mong.
- 06/03/2019 -
(Viết cho mẹ)