Gió lượn vầng mây nắng rớt chiều,
Heo may thoảng chạm bến cô liêu.
Hơi thu nhẹ lướt mơn cành lá,
Sáo trúc êm ru quyện cánh diều.
Sợi tiếc chơi vơi hương ướp mộng
Sợi thương lúng liếng nước dâng chiều.
Nhớ nhung tím cả khung trời lạnh,
Khuất nẻo trùng khơi dạ hắt hiu.