Trong bài viết Hệ mã khóa công khai, Trueham đã mô tả ý tưởng của chiến lược mã hóa khóa công khai như sau:


             Con người từng nghĩ ra đủ loại mã hoá, rồi cũng chính con người cũng tìm đủ mọi cách để giải nó, đó là một cuộc chiến tay đôi rất sòng phẳng giữa bên tạo mã và bên giải mã, trận thua đau đớn nhất của bên tạo mã là không làm sao giải quyết được khâu phân phối chìa khoá giải mã, bạn tưởng tượng 2 thằng An và Bình buộc phải gửi 1 bức thư qua 1 đứa bạn có tính hay soi mói đời tư người khác tên là Chiến (thường thì trong mật mã người ta hay quy ước 2 thằng trao đổi thông tin là Alice và Bob còn nghe lén là Eve). An cho bức thư vào một cái hòm khoá kín, nhiệm vụ khó nhất bây giờ là làm sao đưa được cái hòm cho thằng Bình, rồi phải tìm cách đưa cả chìa khoá nữa chứ, không thì làm sao ông Bình ổng mở được, mà lại không có cách nào chuyển đồ được ngoài qua tay thằng Chiến.

             Đầu tiên, An khoá cái hộp đó lại gửi cho Bình (tất nhiên là mọi hoạt động đều qua tay thằng Chiến hết), Bình sẽ làm gì đây, hehe, KHOÁ THÊM VÀO ĐÓ 1 Ổ KHOÁ NỮA! rồi gửi lại cho An, An sẽ mở khoá mà lúc đầu đã khoá, rồi gửi lại Bình, rồi Bình mở khoá còn lại bằng chìa khoá của mình vậy là xong. Ý tưởng khoá kép này là nền tảng tạo nên mật mã công khai, mã bất đối xứng được dùng rất nhiều ngay nay.


             Mọi thứ đều rất hợp lý, nhưng cuộc chiến bất tận của mã hóa và thám mã chưa bao giờ kết thúc. An và Bình bí mật với Chiến, nhưng lại động nhầm hot boy công nghệ, Chiến đâu có chịu thua dễ dàng thế được nên hot boy này nghĩ ra giải pháp ăn cắp thông tin như sau:

  • Sau khi nhận hộp An gửi cho Bình, Chiến đem cất đi và gửi cho Bình cái hộp mình chuẩn bị sẵn có khóa của mình.
  • Khi nhận lại được hộp có khóa của mình và An, Chiến tiếp tục thực hiện khóa chiếc hộp có khóa của Bình bằng khóa của mình rồi gửi lại Bình.
  • Bình mở khóa và gửi hộp chỉ còn khóa của Chiến cho Chiến => Chiến đã có được nội dung thông điệp.
  • Chiến mở khóa hộp có 2 khóa của mình và An sau đó gửi lại cho An => An nhận được thông điệp giả do Chiến tạo ra.

Và ý tưởng này là khởi nguồn cho phương pháp thám mã Người thừa thứ ba. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

Mô hình phương pháp thám mã: với B-k là khóa của Bình, C-k1, C-k2 là khóa của Chiến và A-k là khóa của An. Đã đánh số thứ tự trên quy trình.

Cảm ơn Trueham đã nhắc đến một cách diễn đạt dễ tiếp cận hơn.