HIERARCHY OF LIFE


Việc đầu tiên Al Ewing làm chính là sửa lại hệ thống các tầng vũ trụ.
“AS ABOVE SO BELOW”
Trở thành một hiện thân của thực tại, chức vụ của Eternity cũng được nâng lên rất nhiều, thay vì sử dụng phân cấp hình tam giác cũ như thời kì classic (đến giờ Jim Starlin vẫn theo hình thức ấy), thì Al Ewing cũng thay đổi phân cấp vũ trụ khác. Mặc dù đã thêm rất nhiều những chiều không gian mới trong Ultimates chẳng hạn như Deep Space, The Superflow, The Outside (Next Place),… nhưng phân bậc Cosmology của Al Ewing lại đơn giản hơn rất nhiều nếu chưa phân tích đào sâu bên trong nó.
Ở tầng thấp nhất, ở phía dưới vạn vật, Below-Space, nơi mà The One Below All ngự trị. Mặc dù ở vị trí như thế, nhưng mối đe dọa đến từ The One Below All không thể xem thường được. Được xem như một đối trọng của The One Above All, The One Below như một cánh tay khác thao túng Marvel Universe, chúng ta không thể xem cả hai bọn họ như 2 cực những con số, thấp nhất là âm vô cực và cao nhất là dương vô cực. Ta có thể xem họ như 2 cực của phương hướng, Nam và Bắc, chỉ như thế The One Below All luôn luôn sánh ngang hàng với The One Above All.
Ở tầng tiếp theo, Underspace, một chiều không gian đối nghịch với Overspace, thấp hơn cả Microverse. Được sinh ra từ nguồn năng lượng trong người của Carina – con gái của The Collector và người yêu của Korvac, Underspace được Hank Pym tạo hình giống như người vợ cũ của anh – Janet van Dyne và sử dụng làm căn cứ của Mighty Avengers.
Underspace
Tiếp đến là Microverse (The Realm Sub-Atomica), một chiều không gian lượng tử cũng được Hank Pym phát hiện ra, nơi chỉ tồn tại của những hạt nguyên tử và cũng là một cổng du hành tới những vũ trụ khác. Những chiều không gian của Microverse tồn tại như những chiều không gian song song với nhau, khác với tương tác giữa những vũ trụ.
Microverse
Mốc tiếp theo chính là Earth, hay rõ hơn để ám chỉ tới vũ trụ của Earth-616. Có một điều lạ rằng tại sao Trái Đất lại là một nơi xảy ra những sự kiện lớn nhỏ trong vũ trụ, nơi mà chỉ gồm có những con người nhỏ bé mà những thực thể hùng mạnh cũng phải nhúng tay vào. Theo như Eternity nói, Trái Đất chính là trái tim của vũ trụ, thay vì chỉ là một hành tinh nhỏ trong vũ trụ rộng lớn nhưng vạn vật đều xoay quanh nó.
Eternity xem Trái Đất như trái tim của mình cũng như trái tim của vũ trụ
616 Eternity (The Prime Universe—last of the old, first of the new. The hub it all revolves around) hay là bản thể Eternity M-Body đóng vai trò quan trọng nhất trong vũ trụ. Là bản thể của Multiversal Eternity giữ nhiệm vụ cai quản vũ trụ Earth-616. Có thể nói 616 Eternity là một thực thể to lớn, chỉ với việc Cây Thế Giới Yggdrasil nằm bên trong Eternity cũng đủ chứng minh thực thể này to lớn thế nào. Phía dưới sẽ đi vào phân tích 616 Eternity kĩ hơn.
616 Eternity
Multiversal Eternity, ở mỗi một vũ trụ, sẽ có một Eternity canh giữ, nhưng tất cả đều chỉ là một bản thể nhỏ bé của một Đấng Chân toàn thật sự, một Multiversal Eternity ngự và ôm trọn Overspace. Mặc dù vẫn kém hơn so với First Firmament, nhưng Multiversal Eternity đang có chức vụ ngang hàng với First Firmament với cương vị của một đại diện của thực tại, Eighth Cosmos, không những vậy, theo lời Al Ewing nói, cũng như Oblivion là một phần nhỏ của The One Below All, Eternity cũng là một phần của The One Above All, phía dưới sẽ có phân tích rõ hơn về Multiversal Eternity.
Multiversal Eternity
Song song với đó là không gian Overspace, một chiều không gian được miêu tả là rộng lớn, ở trên mọi thực tại, là nơi ngự trị của những thực thể quyền năng nhất, bao bọc nó chính là Far Shore, được xem như là lớp vỏ ngoài của Overspace, ranh giới giữa Overspace và những tầng vượt xa hơn cả nó – những thứ mà vượt ngoài tầm hiểu biết của Multiversal Eternity.
Phía trên tất cả, bao bọc mọi thứ tồn tại, mọi sáng tạo, Omniverse là cả Marvel Universe rộng lớn, và còn vượt xa hơn cả Omniverse, The One Above All đứng đó, nhìn thấy được mọi vật   , sáng tạo mọi thứ, The One Above All là mọi thứ, là bất kì ai kể cả người đọc, thực thể quyền năng nhất của các thực thể, Chúa sáng tạo với sức mạnh là tình yêu.
“If humanity can prevail where primary aspects fail and fall…All things are possible” (Một khi phàm nhân có thể khải hoàn ở nơi mà những thực thể quyền năng chiến bại…Thì không gì là không thể xảy ra.” – trích Galactus Lifebringer từ Ultimates vol 2 #100