Nếu tuổi thơ là một giấc mơ, để khi ta tỉnh dậy là hiện tại, thì những ý nghĩa mơ hồ nhất được gieo vào đầu một đứa trẻ như một ý tưởng được cấy vào tiềm thức trong lúc não bộ con người thiếu phòng bị nhất. Một khái niệm ở tầng dưới cùng non nớt, phát triển dần với những vỏ bọc tự tạo, đòi khẳng định sự tồn tại và tầm ảnh hưởng với chủ thể bằng một tình yêu bất biến bất diệt. Với những tâm hồn mạnh mẽ, thì không sao, nhưng có những tâm hồn mong manh sẽ sẵn sàng giết chết mọi thứ hoặc ngược lại, để nó được ở bên, trọn vẹn cùng một giọt sáng mơ mồ ấy.