Khi mặt trời bắt đầu chìm vào giấc
Anh bắt đầu tỉnh ngộ dần dần
Anh đi tìm chất tình yêu thật đẹp
Hay đi kiếm cái đẹp trong tình yêu
Anh nhận ra cái đẹp cũng thật lạ
Là hữu hạn của những thứ diệu kì
Rồi khi điều diệu kì qua đi
Phải làm gì để tiến thêm bước tiếp?
Đến lúc này mới ngộ ra chấp nhặt
Cái đẹp trước mắt chỉ là tạm thời thôi
Nó qua rồi tình yêu mới mò tới
Anh sẽ ở lại hay lại trốn đi chơi?
Trốn tất cả một hôm để từ nay anh không còn phải trốn nữa
Trốn tất cả một hôm để từ nay anh không còn phải trốn nữa