Man mác trời thu, bóng xế tà
Êm đềm gió thoảng, lá vàng rơi
Cát trắng từng vệt phủ kín trời
Tự hỏi thế gian tình ở nơi