Khi vô ngã
Lúc lưng chừng
Làn gió lạnh
Ánh nắng vàng

Ngỡ vô hình
Hay hồi ức
Đến bao giờ
Thôi niềm nhớ.
03.01.2021
Victor Vũ