Ngày cuối cùng của năm cũ: Nhận được tin bạn cùng học đại học, sau 10 năm lận đận làm việc tự do, có nhiều lời mời làm việc. Lời mời làm việc thì cái nào cũng ở công ty các công ty tốt, lương sáu chữ số.
Bạn đó ngày xưa khi còn là sinh viên cùng học chung lớp, cùng làm chung chỗ, một thời gian ở với nhau, rồi giúp mình học lái xe ở Mỹ. Giờ mình giúp bạn tập giải bài toán phỏng vấn software engineer liên tục trong hơn một tháng, rồi làm người chứng thực cho khả năng của bạn sau khi bạn qua phỏng vấn. Mình tự nhiên nghĩ đến câu "một người làm quan, cả họ được nhờ." Cái này thường người Việt hiểu theo nghĩa xấu là ai làm quan thì người thân quen có thể ăn bám nhờ chức vụ. Nhưng mình nghĩ có cách khác để nghĩ về việc này: Một người làm được việc tốt sẽ có thể động viên, chỉ đường cho những người bạn bè, họ hàng của mình làm những việc tốt. Mình không giới thiệu bạn mình vào chỗ mình làm. Nhưng mình có thể giúp được bạn mình có ý chí phấn đấu phỏng vấn ở những nơi khó, dám cày để có cơ hội vượt qua được những vòng phỏng vấn khó đó, và đến khi phỏng vấn thì sẽ tự tin là mình sẽ qua.
Đó cũng là điều mình hy vọng các bạn có theo dõi blog của mình nhận ra: Mình không thể nào giới thiệu được tất cả mọi người làm chỗ mình đang làm. Thật sự làm việc này mình tương đối ngại nếu mình chưa từng làm việc với người mình giới thiệu. Mình là người có tiếng nói không lớn, không phải là người quan hệ rộng rãi ảnh hưởng gì ở nơi mình làm việc cả. Có chăng điều mình có thể giúp là ai thật sự nghiêm túc tìm con đường cho mình, có ít khả năng, chí hướng rồi thì mình biết gì sẽ chỉ cho nấy để tiết kiệm được ít thời gian, khỏi đi vào bụi rậm. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Khi mỗi người trong chúng ta biết một cộng đồng, có nhiều bạn bè làm được việc tốt để thành công, thì khả năng chính chúng ta sẽ cố làm việc tốt để thành công sẽ lớn hơn. Mình hy vọng là môi người làm được tốt cho mình rồi sẽ cố gắng nhân mình ra để cho xã hội có nhiều người cũng như mình hơn.
Và ai chưa đạt được điều mình mong muốn thì tránh nghĩ tiêu cực, không phải ai hơn mình cũng là kẻ đi ăn cắp ăn trộm, không phải ai cũng tham lam làm hại người khác để leo lên trên. Nếu có người như thế thì đừng nhìn vào, đừng quan hệ dây dưa với làm gì. Khi ta làm việc tốt thì sớm muộn gì điều tốt đẹp cũng đến. Có thể 10 năm muộn, nhưng nếu thời điểm tốt nhất để bắt đầu là 10 năm trước thì thời điểm tốt nhì để bắt đầu là hôm nay.