Anh yêu em!
Không hoàn toàn đều chân tình
Phần nhiều vẫn vì bản thân mình
Hẳn là ba phần nổi, bảy phần chìm
Mỗi tội dần thay đổi theo quán tính
Chắc vì anh đã lạm dụng
Đúng như em từng nhận định
...
90 phần còn lại có trời cùng đất
Cỏ cây cạnh gió mây
May mắn còn dư âm từ cái lần em chia
Thay vì nhân lên
(02.12.2020)
Dar.White.Kiss
google (đây là lời em từng copy paste nhưng đến giờ tôi mới hiểu) p/s : Còn tôi hứa sẽ yêu em cho đến khi em hết yêu tôi, nhưng tôi không mạnh mẽ như em, tôi không thực hiện được lời hứa của mình...