Thông minh, một thứ mà ai cũng mong ước có được nhưng liệu bạn có biết tại sao lại có thông minh và thông minh là gì? Với bài viết này hãy cùng mình nói qua về sự thật động trời về nó!
Vẫy hãy tìm hiểu về khái niệm trí thông minh trước.
Trí thông minh hay trí năng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau bao gồm khả năng logic, trừu tượng, sự hiểu biết, tự nhận thức, học tập, có trí tuệ xúc cảm, trí nhớ, kế hoạch, và giải quyết vấn đề.(Nguồn: Wikipedia)
Vậy đây là định nghĩa của trí thông minh vậy ta có thể hiểu nhưng người thông minh là những người đáp ứng cũng như thoả mãn những điều kiện trên.
Vậy liệu có ai thông minh? Câu trả lời là không. Bản chất về người thông mình là đáp ứng những như cầu trên cũng như được so sánh với những người đáp ứng ứng nhưng như cầu về trí thông minh kém hơn mình, hay nói cách khác là muốn là người thông minh thì bạn phải ở cùng với người dốt hơn bạn.
Lấy ví dụ: Bạn học được 10 toán lớp 7 ở trường và được mọi người coi là ưu tú cũng như ưu việt nhưng khi được tiếp cận với nhưng nhà bác học thì bạn cũng chẳng khác gì một con muỗi sắp bị đập cả.
Vậy ta có thể rút ra một công thức để trở thành một người thông minh bạn phải vừa đáp ứng cao với trí thông minh cũng như phải ở cùng những người dốt hơn bạn.
Và việc số lượng người so sánh với bạn cũng là yếu tố quan trọng. Vì bạn chỉ là người thông minh nếu hơn hẳn một số đông.
Công thức: Người thông minh bằng trí thông minh của bạn chia trình độ trí thông minh của người cạnh bạn nhân cho số lượng người được so sánh với bạn