Khi cả thế giới làm bạn thất vọng. Chỉ cần bù lại bằng trí tưởng tượng của mình :))
Chấp nhận bản thân với đúng con người của mình
Có cô gái nhỏ
Rớt xuống thế gian
Nhan sắc không bàn
Thông minh chẳng có
Lại thêm khốn khó
Tính cách thất thường
Cô mới chán chường
Than ôi số khổ!!!

Trời thương, độn thổ
Lật ngược cả nào
Thiên hạ bổ nhào
Ngu ngơ thành mốt

Từ nay xấu - tốt
Gái đẹp mới lo
Bụng phệ chân to
Người người ca tụng
Niềm vui nơi bụng
Chẳng được bao lâu
Cô đã đập đầu
Thì ra mơ nhảm!