Lắp đôi mắt của riêng tôi
Nhìn vào thế giới chật chội
Thấy mọi người đáng yêu thế
Chẳng bao giờ làm tan nát tôi
Uất ức mọc thêm chân kìa
Đứng dậy chạy đi xa
Tôi hào hứng về nhà
Nói lời yêu với mẹ cha
Tủi thân mọc cánh bay
Vút đi đâu chẳng biết
Tôi bỗng dưng tha thiết
Ấp ôm người yêu tôi
Áp lực chui xuống đất
Dưới lớp cát thật sâu
Bạn không gặp đã lâu
Giờ tôi mới thấy quý
Cười vui lắp vào mặt
Tôi nhìn đồng nghiệp tôi
Chẳng màng thời gian trôi
Mới sáng đã tối rồi
Lắp bình yên vào trong thâm tâm
Tôi nhìn vạn vật thật ân cần
Lắp ráp sao mới có thể được vậy?
Xin lắp ráp một người về phe tôi...