Lạnh về
Giữa đêm đầu 12
Giá rét
Anh tới
Chứa đầy ấm nóng
Nơi tim rực lửa yêu
Cho em
Ướt đẫm đôi môi đang nứt nẻ
Tròng trành thăng hoa lứa đôi
Tràn trề tinh hoa
Căng đầy nhựa sống
Để dẫn lối
Em về
Với tất cả tình nồng
Trong em