Bạn đã thực sự làm từ thiện một cách hiểu biết và bình an?
Bạn đã thực sự làm từ thiện một cách hiểu biết và bình an?
Có 1 sự thật là chúng ta hiểu biết thế nào chúng ta sẽ sống như vậy.
Vì vậy cách bạn hiểu thế nào về từ thiện và định nghĩa thế nào là tốt nhất sẽ dẫn đến việc bạn làm từ thiện thế nào.
Làm từ thiện thì mỗi người một cách định nghĩa khác nhau, nhưng tựu chung lại đều là giúp người.
Nhưng ... Giúp người để làm gì?
Có người làm từ thiện là vì thích cảm giác được nhiều người ngưỡng mộ.
Có người làm từ thiện vì thích cảm giác nhiều người thấy mình đang làm việc tốt, cống hiến cho xã hội.
Có người làm từ thiện vì rửa tiền.
Có người làm từ thiện theo xu hướng, vì thấy bạn bè đồng nghiệp làm từ thiện, chả nhẽ mình lẻ loi không làm, không hòa nhập?
Có người làm từ thiện vì muốn người khác thấy mình không những xinh đẹp mà còn khả ái, giàu lòng vị tha.
Có người làm từ thiện vì sợ tư tưởng vì mình nhiều hơn vì người.
Có người làm từ thiện vì đạo phật tôn giáo dạy phải yêu thương muôn loài.
Có người làm từ thiện vì lòng trắc ẩn, vì xưa kia họ cũng từng thấy nỗi khổ giống họ nên đồng cảm.
Có người làm từ thiện vì sợ trước kia mình làm nhiều việc ác, tội lỗi, sợ quả báo, sợ xuống địa ngục, nên phải làm để trả bớt nghiệp.
Có người thì thấy cuộc sống này mà không làm điều gì cho đời, không giúp ích gì cho đời thì vô nghĩa quá nên làm từ thiện.
Có người làm từ thiện vì trong 1 Ekip làm từ thiện, họ làm vì ngưỡng mộ tài năng đức độ của người Thầy dạy họ.
Chung quy lại: Vẫn là làm từ thiện vì Thích cảm giác dễ chịu, Ghét và Sợ cảm giác khó chịu, Chán cảm giác trung tính.
Nhưng vì sao khi đã làm từ thiện rồi mà vẫn thấy khổ cả thân ( tổn hao sức khỏe công sức ), khổ cả tâm ( tranh cãi trên mạng xã hội, nghi ngờ, chứng minh, thất vọng, xin lỗi...)?
Vấn đề vô minh của con người là vẫn hiểu biết trên nền tảng TÂM BIẾT CẢNH.
Không hiểu đúng sự thật về VÔ THƯỜNG, nên Thấy và Biết nỗi khổ thường hằng, thường trú sẵn có luôn luôn có trong ngoại cảnh. Khổ là tại ngoại cảnh, Nên muốn chấm dứt khổ phải thay đổi ngoại cảnh.
Cũng chính vì hiểu biết mê lầm đó mà khi làm từ thiện, muốn giúp người cũng là cố làm sao để giúp họ thay đổi ngoại cảnh, có điều kiện vật chất tốt hơn, nhiều đồ ăn hơn, có phương tiện tiện nghi tốt hơn...
Đồng ý là khi làm từ thiện, họ sẽ giải quyết được ngay vấn đề cấp bách lúc đó có thể là đói, không chốn nương thân.
Nhưng cho người ta như vậy có cho được mãi không? Nếu không cho được mãi thì lần này cho người ta bữa cơm ngon, người ta sướng lúc đó vì hết đói, nhưng đến lúc trở lại thực tại đời thường, không được ăn bữa cơm ngon đó nữa thì người ta có khổ không?
Nếu làm từ thiện mà khổ cả mình, khổ cả người được giúp đỡ thì làm từ thiện làm gì???
Và bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi, vì sao Đức Phật đi khất thực hay nói thẳng ra là đi xin ăn từng bữa, mà làm từ thiện 45 năm giúp bao con người chấm dứt khổ mà vẫn hoan hỷ nhiệt tâm cho đến lúc sắp chết vẫn còn "làm từ thiện " không?
Tất cả nằm ở sự giác ngộ của ngài:
Chính vì ngài giác ngộ thực tại của mỗi người đều là tâm, nên muốn chấm dứt khổ phải thay đổi tâm, chứ không phải cố thay đổi cảnh.
Vì vậy muốn giúp người thì cái giúp đó cần phải trên nền tảng của trí tuệ- Hiểu đúng chân lý- Hiểu đúng sự thật:
Vậy thì cách làm từ thiện tốt nhất là giúp người khác giảm thiểu và chấm dứt được khổ tâm.
Cách làm từ thiện này cả người giúp và người được giúp đều không có khổ tâm, 90% nỗi khổ của con người đều xuất phát từ tâm, chỉ có 10% nỗi khổ từ ngoại cảnh mà thôi.
Nếu bạn có điều kiện vật chất để làm từ thiện để giúp chấm dứt 10% nỗi khổ thân do hoàn cảnh thì hãy cứ làm, nhưng đừng ràng buộc, dính mắc vào kết quả, phải yêu cầu người được giúp phải báo ơn, đền đáp hay phải đạt được cái này cái kia, Thế thì sẽ không có khổ tâm.
Còn lại thì cách làm từ thiện tốt nhất là chia sẻ, gieo duyên các khóa học tu tập bát chánh đạo cho họ để họ thay đổi tâm. Hoặc hỗ trợ cho những người có thể tô chức các khóa học này, hay các bậc giác ngộ còn đang thuyết pháp và giải đáp các vấn đề khổ tâm cho thiền sinh mỗi ngày.
Muốn vậy thì bản thân mỗi chúng ta vẫn phải tự giảm thiểu, chấm dứt được nỗi khổ tâm, cho chính mình trước đã. Vì bản thân mình không có kết quả lấy đâu niềm tin, lấy đâu sự tích cực nhiệt tâm tu tập và giúp người khác.
Vì vậy cách làm từ thiện tốt nhất chính là Hãy tu tập bát chánh đạo và khuyến khích gieo duyên cho họ đến với tu tập bát chánh đạo. Con đường duy nhất giúp con người chấm dứt khổ tâm mà Đức Phật - nhà giáo- nhà khoa học vĩ đại đã trao truyền 2600 năm trước.