Thực trạng thì mọi người đều biết những du học sinh VN rất nhiều người học và ở lại luôn. Không thèm về nước. Và một số người học trong nước thì cũng cố gắng vác xác sang nước ngoài để làm. Vậy vấn đề là làm việc nước ngoài có tốt hơn ở nước mình không? Và tốt hơn thế nào?
Mình chưa bao giờ được ra nước ngoài, nhưng mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ra nước ngoài làm việc. Mình cho rằng làm ở VN để xây dựng VN tốt hơn là sang một chỗ khác, cống hiến, đóng thuế cho nước sở tại và phát biểu "VN phải thay đổi thế này, phải thay đổi thế kia thì mới tạo điều kiện cho người tài về nước làm việc".
P/S: Không liên quan nhưng trong quá trình học, mình có được nghe GS Nguyễn Hữu Việt Hưng nói câu này: "Nếu tôi sang Mỹ sống và làm việc, thì chỉ đơn giản là thay sự đau khổ này bằng sự đau khổ khác mà thôi"...