Giờ này năm ngoái còn vừa tìm việc vừa nhởn nhơ, tâm lý chả mấy nặng nhọc. Vì là vừa làm lễ tốt nghiệp dù đã ra trường được gần nửa năm
giờ lại lo - tiền ăn - tiền ở gần tết
Đến háo hức đi khó dễ