lạc lối câu hỏi đặt ra mình muốn gì trong cs... 
đôi lúc nhìn lại những gì đã trải qua tôi cảm thấy nhạc nhẽo và k biết định hướng sẽ đi về đâu trong cuộc đời...
suốt những năm qua tôi lun tự đặt mình theo khuôn mẫu mà người nhà tôi muốn để rồi nhìn lại ,k biết tương lai đi về đâu làm gì,