Con kiến đồng ý lời tỏ tình của con voi. Yêu nhau được một năm, con kiến bị con voi giẫm chết.