- Mấy ngày nghỉ định làm gì?
- Chắc lại Đà Lạt? Đi cùng không? 
- Hãy để sau. Mà hôm nay ngày của Mẹ ... 
- Chờ xíu đăng tấm hình đã, nghĩ giùm caption hay chút nhé!