Khi tôi buồn ngủ chết đi được mà không thể ngủ nổi vì nghĩ vẩn vơ tỉ ti thứ trên đời, như là ... làm sao để thiết kế xe hơi dành cho vịt chẳng hạn :v , thì tôi sẽ đếm cừu ^^
1 con ... blraaa .... 2 con blraaa... 3 ... Ơ !!
Sao không nhảy nữa !!
Gì cơ !!!
Đó là .... cừu Do-li !!!!!!!!!!!!!!!!!
Grừ !!!!!
Mai mình sẽ thiết kế 4 cái giày phản lực cho mấy con cừu Do-li chân ngắn chết tiệt này !!!!