LẠNG NHỚ. CÂN THƯƠNG!

Hôm qua tui nói thương anh
Hôm nay tình đã vàng hanh nắng chiều
yêu đương là chuyện ít nhiều
Kẻ cân người lạng thành điều xót xa...
Hôm sau anh có người ta
Lạng tình lấy lại anh thoa môi nàng!
Tui ôm một mảnh tim tàn
Chôn thành mộ nhỏ. Trồng hàng hẹ xanh
Rồi tui ngắt hẹ nấu canh
Bát canh tui húp. Tình anh chan vào...!!
Yêu đương là chuyện nhận trao
Tình tui anh nhận. Anh trao ai rồi ?
                                              Huỳnh Ngơ Ngác
5
1
1 bình luận