"Điều này cũng đúng trong giao dịch trên thị trường, có một quy luật hay luôn xảy ra khi người bán và kẻ mua trái ngược về lợi ích.

Bên bán muốn biết người mua sẵn sàng trả cao đến đâu còn bên mua sợ bị tính đắt nên giả vờ tỏ ra không muốn mua. Tương tự, người mua muốn biết sản phẩm mình mua tốt đến đâu nhưng người bán không chịu cho biết nhược điểm của sản phẩm.

Hậu quả là kẻ bán luôn nói thách mức giá còn người mua luôn cò kè mặc cả. Trên thực tế, đây được coi là một quá trình trao đổi thông tin giữa những đối thủ (cho ví dụ con chó) hay khách hàng tiềm năng trên thị trường."

http://cafebiz.vn/kinh-te-hoc-vui-cho-xu-long-va-ke-ban-thach-2016032722062891.chn