Dạo này tôi đọc mấy truyện Nhật của tác giả Murakami, để ý ông thường có xu hướng khái quát hoặc hình dung vấn đề theo 1 hình ảnh đặc sắc, đơn giản và sáng tạo. Ví dụ: tình yêu như 1 con gấu bông, không chắc chắn như chỗ bả matit, con ngườì giống 1 con cá mút đá ... 
Tương tự trong ngành IT đặc biệt là presale người ta thường phải khái quát hóa vấn đề để giải thích thuyết phục KH. VD: Migrate giống như việc múc nước, đường truyền dữ liệu như đường giao thông. 
Chỉ có điều khái quát hóa theo cách của nhà văn thì tạo nên ấn tượng và màu sắc cho vấn đề còn đi làm thì mục đích để giải thích và làm rõ vấn đề. Dù bằng cách nào thì việc có kĩ năng Khái quát hóa cũng rất quan trọng.