1 trong những lạc thú vui của cuộc đời là được chiêm ngẫm và chiêm nghiệm.