Không ổn cũng ổn thôi

"Không ổn" cũng ổn thôi.
Chúng mình ơi, đừng sợ!
"Không ổn" là cục nợ,
Ai cũng cõng trên mình.
"Không ổn" là thường tình,
Cứ bình bình "không ổn".
Yo Le. 12.07.2020
50
930 lượt xem
50
4
4 bình luận