Không ổn cũng ổn thôi

"Không ổn" cũng ổn thôi.
Chúng mình ơi, đừng sợ!
"Không ổn" là cục nợ,
Ai cũng cõng trên mình.
"Không ổn" là thường tình,
Cứ bình bình "không ổn".
Yo Le. 12.07.2020
55
1361 lượt xem
55
4
4 bình luận