Không có gì làm cả
Mình ở giữa khoảng không
Thoáng đãng và mênh mông
Không cần làm gì cả...

Xa xa là muôn ngả
Cám dỗ với ngóng trông
Quá khứ đã ngủ đông
Tương lai trôi xa lắc...

Nơi đây là khoảng lặng
Trống vắng và thênh thang
Chẳng có gì cần mang
Không có gì làm cả...

Thế giới trông thật lạ
Ở quãng chẳng có gì
Không có những sân si
Không cần làm gì cả...

Yo. 23.12.2020