Đây là lần đầu em viết bài nên có gì mong mọi người lượng thứ 
Cơ bản thì nó là một vật có khối lượng nhỏ hơn 0. Vậy nếu ta theo phương trình của Newton F=ma thì nếu ta tác động lực vào vật có khối lượng âm này thì nó sẽ chạy ngược về tay ta. Nó cũng như là electron cũng có thể có điện tích dương.( tức là sẽ có thằng counter đc #S ????? )
Theo mô tả họ nói rằng họ làm lạnh rubidi xuống cận độ 0 tuyệt đối 
và các phân tử rubidi đã bị làm chậm và đồng hóa với nhau để di chuyển đồng nhất. Vậy nên chúng di chuyển mà ko bị mất năng lượng do ma sát.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng lase để giữ nó lại ở nhiệt độ đóng băng và đồng thời giữ nó trong 1 trường từ giống như 1 cái bát rộng khoảng 100 micro mét. Sau đó, họ sử dụng cái thứ 2 để đạp vỡ nó và để rubidi chui ra ngoài.''Rubidi chạy ra ngoài rất nhanh như thể nó có khối lượng âm''.
"Once you push, it accelerates backwards," said Forbes. "It looks like the rubidium hits an invisible wall."
mỗi lần bạn đầy là nó di chuyển theo hướng ngược lại như thể có 1 bực tường vô hình.
Các nhà khoa học cho rằng chất lỏng mà họ tạo ra chính là vật chất có khối lượng âm, nhưng nó cần được kiểm tra một cách độc lập và khách quan bởi nhiều nhóm nghiên cứu khác trong tương lai.
xin lỗi vì e tệ ở khoản viết lách nhưng chủ yếu e muốn nghe quan điểm của mọi người về vấn đề này