Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cũng đã từng nhìn thấy được sự tuyệt vời của một tác phẩm, rồi có một sức mạnh vô hình thôi thúc chúng ta làm điều tương tự với suy nghĩ:
"Tôi sẽ làm tốt được như họ"
Chính tôi đang trải qua tình huống đó.Vừa đọc xong một bài viết hay khiến tôi muốn viết dù trước đó chưa bao giờ thử làm việc này. Những bước đầu tiên bao giờ cũng là khó khăn nhất và trở ngại đầu tiên của tôi là:
"Tôi sẽ viết gì ?"
Hằng hà xa số những chủ đề nổi cộm trong xã hội làm tôi rối trí và phải sử dụng 98,69% bộ não để tìm xem viết gì thì sẽ hay? Chủ đề tôi thích nhất ?Những câu chuyện xảy ra xung quanh ta ?Điều mọi người đang viết ? Vân vân và mây mây, thật sự khó để lựa chọn. Tôi chọn viết ra những suy nghĩ tuôn trào ra từ bộ não điên khùng này. Vậy ra ta đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi ở nhan đề. Hãy chiếm lấy điều chạy qua khối óc điên khùng của bạn ngay lúc này và bắt đầu viết nó. Bài viết này được tạo nên nhờ điều đó, chúc bạn thành công.
P/s: Tôi vừa cướp 1 phút cuộc đời bạn.