Sao em phiền thế nhỉ
Không tự lo được à
Chuyện bé xé ra to
Em đâu còn con nít.
Ừ thì em tự lo
Không cần đến anh nữa
Nhiều khi em tự hỏi
Mình có đang độc thân?
Em cảm thấy cô đơn
Ngay khi anh kề cạnh
Anh bận việc nhiều quá
Hiểu giúp anh em nha.
Một vạn lời lý do
Cho sự vô tâm ấy
Hay chỉ là biện hộ
Khi anh đã hết yêu?