Cuộc sống là mệt mỏi, mệt mỏi là cuộc sống. “Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất”.
Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sống bơi ngược dòng, lúc chết mới xuôi sông...Con người thì có thể sẽ thú vị hơn vì chúng ta là động vật thông minh nhất trái đất. Nên khi gặp những khó khăn và khổ ải thì ta nên trang bị cho mình những phương án để vượt qua và tiếp tục tiến hóa "tư duy"