Hắn định viết về một thứ gì, nhưng hắn thấy trống rỗng. 
Đó là gì? Cảm xúc
No lý trí + Cảm xúc bằng một bài viết hay. Thứ hắn ko có là lý trí. Thứ làm nên thất bại năm 2019.
Nếu mày thích khoa học, đừng đọc
Nếu mày không có thời gian, đừng đọc
Cách hắn viết y như cuộc sống 2019, không có nội dung, chỉ có những cảm xúc hiện lên trong đầu hắn. 
Người ta nói để người khác thích bạn thì nên cho : " Những thứ họ cần, chứ không phải những thứ bạn có" 
Mày thấy khó chịu về bài viết rồi chứ
Tao vừa chỉ cho mày một bài học rồi đấy.