Rồi một ngày em cũng bước ra đi
Anh hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi.
Có hay không một tình yêu tồn tại
Có hay không một người mãi thương anh.

Ngoài kia bầu trời vẫn xanh
Nhưng thế giới bên anh không còn em nữa.
Đóng chặt đi, trái tim đừng mở cửa
Nửa cuộc đời anh chịu những cơn đau.

Và cuối cùng...anh vẫn là kẻ đến sau
Vẫn là người chịu những cơn đau mỗi tối.
Hỏi kiếp trước anh đã làm gì nên tội
Để kiếp này sóng dội những niềm đau.

P/S: “Đôi khi cơn đau giết anh từng cơn em hỡi.”
Phải chăng tất cả là...định mệnh.

#SorrowsofMarch
#Brokenheart
#Ảnhmạng
#Thơ: Tuệ Minh (Thien Tran)
14/03/2018