Phục Hy dựa trên việc Bàn Cổ tạo thành Thế Giới lập nên Tiên Thiên Bát Quái
Xưa kia thế giới là một tảng đá (thổ) hình quả trứng cứng rắn chứa đựng khí hỗn độn. Hỗn độn đã thai nghén ra sinh vật đầu tiên trong tảng đá chính là Đại thần Bàn Cổ. Một ngày tảng đá nứt ra Bàn Cổ thức dậy, lúc này Thế giới vẫn còn nhập nhằng tối tăm. Bàn Cổ vươn mình phân chia hai nửa Thế giới tạo thành Trời và Đất. Những tinh túy trong thần thạch hỗn độn hướng lên trên là Kim loại quý tạo thành Trời ứng với quẻ Càn; những đất màu mỡ chứa hạt giống sự sống (có tính mộc) lắng xuống dưới tạo thành đất là quẻ Khôn. Tuy Trời Đất đã được phân chia lúc này thủy được sinh ra thai nghén vạn vật là quẻ Khảm, tuy nhiên vạn vật vẫn chìm trong tối tăm. Bàn Cổ dùng mắt của mình tạo thành mặt trời đầu tiên mang tính hỏa mạnh mẽ, thế giới lúc này có ánh sáng là quẻ Ly. Tuy nhiên thế giới vẫn chưa phù hợp cho sự sống. Bàn Cổ đã lấy xương sống cốt tủy (tính Kim) tạo thành ao hồ ứng với quẻ Đoài. Ông dùng máu huyết (tính Thủy)  tạo thành sông suối tạo ra dòng chảy của khí ứng với quẻ Tốn. Ông dùng cơ thể xương cốt (tính Mộc) tạo ra núi đồi ứng với quẻ cấn. Ông thông qua sấm chớp ban cho con người lửa và nền văn minh ứng với quẻ Chấn.
Từ đây thế giới được tạo ra. Con trai ông là Phục Hy dựa trên câu chuyện của cha mình tạo ra thế giới đã đúc kết thành Tiên thiên bát quái lưu truyền hậu thế.
Sau khi thoái ngôi Phục Hy đã trao lại Tiên Thiên bát quái cho Thần Nông Thị. Sau này khi Thần Nông Thị liên quân với Hiên Viên đánh Xi Vưu. Hiên Viên đã mượn Tiên Thiên Bát Quái để đánh bại Xi Vưu trong trận chiến cuối cùng.  Thần Nông Thị ta cũng bị đoạt mất Tiên Thiên Bát Quái từ đây.
Tuy Hiên Viên lấy được Bát quái nhưng không lấy được khẩu quyết. Chỉ biết da lông 1-6 là thủy, 2-7 là hỏa, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là thổ. Sau này con cháu Hiên Viên mượn Hà Đồ và Lạc Thư để giải thích Tiên Thiên Bát quái nhưng đều không thể đạt được ngũ hành tương ứng. Mọi thứ trở nên rất gượng ép.
Cho đến gần đây con cháu Thần Nông thị được đại thần báo mộng đã đoạt lại được Tiên Thiên Bát Quái từ phương bắc và phối hợp với khẩu quyết và Bát quái hoàn chỉnh được tìm về.
Những câu khẩu quyết như sau:
“Thổ khởi nguyên sơ từ trung vị,
Thiên địa đã thành thủy hỏa sinh;
Kim sinh Đoài vị
Tốn thành thủy
Cấn vị sinh lâm
Chấn hỏa thành
Tiên thiên diễn hóa thành chân lý
Há để đời sau đảo ngũ hành
Cửu vận đã thành người tiến bước,
Đường về nguồn cội đã khai thông.”
Tiên Thiên Bát Quái một lần nữa đã được diễn hóa đầy đủ theo khẩu quyết Thần Nông Thị. Ta thấy rằng từ Ngũ Hành này chuyển sang Ngũ Hành khác sẽ là cặp số cùng sinh hoặc cùng Thành cực kỳ hoàn mỹ.
Từ trên ta sẽ phối hợp với Tiên Thiên Bát Quái như hình dưới đây
Đồ hình Bát Quái sẽ thể hiện thành chuyển hóa âm dương như hình sau
Đồ hình âm dương hoàn chỉnh của Kinh Dịch Thần Nông Thị sẽ là
 GIẢI THÍCH ĐỒ HÌNH ÂM DƯƠNG THEO THẦN NÔNG THỊ
Đồ hình sẽ diễn hóa thành bông hoa 9 cánh
Âm là nhụy hoa ứng với Thổ
Dương là cánh hoa ứng với Kim Thủy Mộc Hỏa
Âm dương lúc này tạo thành vòng Trường sinh hoàn hảo
Thổ chiếm 4 tháng ứng với 1/3 năm. Nhụy có đường kính bằng 1/3 đường kính bông hoa
Hỏa ở cuối chu kỳ dương cũng tượng trưng cho dục hỏa trùng sinh
Dương (+)
Chín cánh hoa tượng trưng cho 9 vận. Kết thúc cửu vận chính cánh hoa mới to hơn sẽ được sinh ra.
Chín cánh hoa cũng tượng trưng cho cửu chuyển niết bàn.
Âm (+)
Thổ tượng trưng cho địa phủ chứa hỏa của cuối chu kỳ dương trước và chứa kim đầu chu kỳ dương tiếp theo. (Núi đao biển lửa)
Tái khởi đầu cho chu kỳ tiếp theo
Để thể hiện sự tăng trưởng thì thổ sẽ bắt đầu từ 0 – 5 – 10 – 15
Ứng với TAM NGUYÊN CỬU VẬN: tam vận thượng nguyên 1-2-3 là 5; tam vận trung nguyên 4-5-6 là 10 và tam vận hạ nguyên 7-8-9 là 15
Huyền Minh cư sĩ ta được Thần Nông truyền lại khẩu quyết, giải khai bí ẩn của Tiên Thiên Bát Quái.
Hôm nay Huyền Minh cư sĩ ta có đôi dòng tản mạn với dân tộc Việt Nam và Tổ Tiên Bách Việt của ta. Tin hay không thì tùy mọi người phán xét, nhưng những gì ta nói ra đều có luận chứng rõ ràng.
Dân tộc Việt Nam của ta cũng như Dân tộc Bách Việt cổ đều là con cháu của Thần Nông Thị. Là truyền nhân chính tông của Tiên Thiên Bát Quái do Phục Hy tạo ra. Chính vì vậy chúng ta phải đưa Bát Quái về với bản chất vốn có là vận động diễn sinh liên tục phát triển chứ không phải nhốt trong một đồ hình âm dương chật hẹp bức bí và bị giới hạn. Chỉ có đưa Tiên Thiên Bát Quái về với bản chất ta mới lý giải được các điển tích của người xưa. Ngày xưa Hiên Viên mượn Bát Quái đánh Xi Vưu rồi không trả. Con cháu Hiên Viên có hình mà không có ý nên không thể phát huy hết sức mạnh của Bát Quái. Sau này đưa cả Hà Đồ và Lạc Thư áp đặt một cách gượng ép vào Bát Quái. Nhìn mà thật sự đáng cười lắm thay. Do không có khẩu quyết nên không thể an vị các quẻ sau sáng tạo ra cái hình Ying – Yang kì cục nhỏ bé và hạn chế. Là con cháu Thần Nông Thị xin đừng để con cháu Hiên Viên làm u mê ngu muội nữa. Họ nào có quan hệ gì với Đế Viêm mà nhận vơ con cháu Viêm – Hoàng.
Thần Nông trồng lúa nước dùng thuốc nam ở phương nam bị họ đẩy lên Tây Bắc ấy là tách Thủy Tổ với dân tộc Bách Việt chúng ta đấy. Trên tây bắc sao mà trồng lúa nước, sao mà tìm thuốc nam vậy mà họ cũng nghĩ ra được.
Xi Vưu thì ở Phương Tây là Thủy tổ các dân tộc Phía Tây bị họ đẩy về phương Nam há chẳng phải buồn cười lắm sao. Miêu tả về bộ tộc Xi Vưu đâu khác gì các dân tộc Tây Á ngày nay.
èThật là một sự thay đổi đảo điên trắng trợn của con cháu Hiên Viên.
Đến đây Huyền Minh tôi xin kết lại dân tộc Việt Nam ta là con cháu Thần Nông Thị ở phương Nam được Phục Hy ban tặng Tiên Thiên Bát Quái chính tông. May mà Tiên Tổ hiển linh chỉ cho chỗ sáng tôi mới viết được vài dòng chia sẻ hôm nay.
Còn về các tích cũ chứng minh Tiên Thiên Bát Quái tôi đưa ra là đúng thì nhiều lắm. Mong mọi người cùng suy ngẫm và bổ sung:
Quẻ Khôn là mộc mà không phải thổ? Thật ra thì không chỉ quẻ Khôn mà cả quẻ Càn đều chứa thổ vì được tách ra từ bổn nguyên thổ thuở sơ khai, tuy nhiên Càn Khôn đã diễn hóa nên tính chất khác chứ không còn thuần tính thổ nữa. Tinh túy hướng lên làm Càn có tính Kim, hạt giống sự sống hướng xuống làm Khôn có tính mộc.
Càn có tính Kim thể hiện rõ ở tích Nữ Oa tìm đá vá trời. Thần thạch ngũ sắc chính là đá chứa các kim loại quý, các quặng kim loại dùng để bổ thiên.
Đất thai nghén ra vạn vật có tính mộc trong trời đất.
Hai sinh vật đại diện cho thủy hỏa luôn được sinh ra sau khi trời đất thành hình. Ví dụ: nhắc đến trong tích cổ như Hỏa Thần Chúc Dung và Thủy Thần Cộng Công.
Hay Phụ mẫu của Người Việt cổ là Long thần Lạc Long Quân ở biển đông mang tính Thủy và Lạc thần Âu Cơ ở phương Tây mang tính Hỏa. Thủy hỏa tương khắc nhưng cũng tương sinh vạn vật trong trời đất.
Hay như Phong Lôi Vũ Điện thì Phong Vũ chính là quẻ Tốn có tính Thuỷ. còn Lôi Điện chính là quẻ Chấn có tính Hoả.
Tại sao con người chết đi lại về địa ngục hay thiên đường? Thật ra ai nơi này đều là thổ ban đầu của trời đất. Nên khi đi hết một vòng dương sẽ về lại âm.
Tại sao địa ngục lại có núi đao biển lửa? Vì lửa là chu kỳ cuối của dương nên sẽ lưu lại khi đến âm đóng vai trò chuyển hóa âm dương. Còn kim là chu kỳ đầu của dương nên cũng đóng vai trò chuyển hoá âm dương.
Vậy chuyển hoá âm dương ở đây là gì? Người sinh có cơ thể và tâm thức thì lúc chết đi sẽ được luyện hoá 2 lần 1 là cơ thể 2 là tâm thức sau đó mới đạt được sự chuyển hoá cao hơn. Vậy núi đao biển lửa đóng vai trò hỗ trợ luyện hoá ở âm trước khi sang chu kỳ mới.
Quẻ ly vừa đốt cơ thể vừa luyện tinh thần. Quẻ Đoài vừa luyện tinh thần vừa sinh cơ thể.
Trời đất theo Bát Quái này diễn hoá hoàn mỹ, liên miên bất tận. Đất thai nghén thế gian (Thổ ở trung vị) sinh ra linh tính của muôn loài tại thế gian (quẻ Đoài Kim). Trời (quẻ Càn Kim) ban phát sự sống, kéo gió (quẻ Tốn Thuỷ) thành mây, mưa xuống chảy khắp nhân gian (quẻ Khảm Thuỷ) , gặp núi đồi thì cây cối rừng rậm sinh ra (quẻ Cấn Mộc), động thực vật phát triển rực rỡ (quẻ Khôn Mộc). Sấm sét giáng xuống (quẻ Chấn Hoả) lửa cháy muôn nơi (quẻ Ly Hoả), vạn vật tuyệt diệt lại về với đất (thổ trung vị).
Tại sao dục hỏa mới trùng sinh mà không phải dục kim, dục mộc, dục thổ. Vì Hỏa là chu kỳ cuối của dương nên phải đến Hỏa đảo qua cực âm một vòng mới có thể trùng sinh.
Tại sao là cửu chuyển niết bàn? Vì trong đồ hình âm dương thật, chuyển xong 9 lần tạo ra một bước nhảy về chất. Tích đủ lượng thì nhày về chất, đây là quy luật thật sự của đồ hình âm dương. Chứ ko phải cái Ying – Yang cùi bắp kia.
Từ đây ngũ hành vận chuyển cửu vận cứ thế tiếp diễn nhiều lần làm cho thế giới ngày càng phát triển. Đến một lúc tâm thức con người sẽ đủ cao để mở ra con đường về với NGUỒN. Mong là ngày đó sẽ không còn xa.
Huyền Minh Cư Sĩ