Sông Sài Gòn 
- Có lượng rác thải nhựa đứng thứ 5 tại Việt Nam & thứ 45 trên thế giới
- Thải ra từ 5,6 - 10,3 tấn nhựa tương đương 7,500 tới 13,000 tấn/năm
- Chiếm 10-20% lượng thải của tất cả sông ngòi ở Việt Nam cộng lại [1] 
Kênh Nhiêu Lộc
- Lượng rác thải trung bình 1 người thải ra lên đến 7,2 kg/năm
- Gấp 10 lần so với lượng trung bình rác thải nhựa từ đất liền của toàn thế giới (153-321g/người/năm). [2]
Đó chỉ là những con số tính riêng ở khu vực TPHCM, còn với thế giới, con số rác thải ra biển mỗi năm là 8.800.000 triệu tấn. Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng đe dọa đến cuộc sống của con người. Nhựa phân hủy thành những mảnh vi nhựa siêu nhỏ và có thể phát tán vào không khí, vậy liệu một ngày nào đó, khi Trái Đất trở nên quá tải, và cơ thể con người nhiễm độc bởi chúng, nhựa, thì chúng ta có thể sẽ biến thành loài Nhân Nhựa - sinh vật nửa người nửa nhựa không? 
Video chiến dịch Nhân Nhựa. Nguồn https://www.nhannhua.com/
Là dự án truyền thông sáng tạo hợp tác giữa CHANGE và Đại sứ quán Pháp, “Nhân Nhựa” lấy hình tượng chủ đạo là thế giới viễn tưởng, khi những nhà khoa học ở hiện tại phát hiện ra một thông điệp cảnh báo của loài sinh vật nửa người nửa nhựa đến từ tương lai mang tên “Nhân Nhựa” về tương lai tăm tối, khi con người hấp thụ quá nhiều vi nhựa. Chiến dịch này ra đời với mong muốn nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về ô nhiễm rác thải nhựa, cùng thông điệp “Khoa học cảnh báo tương lai, hành động quyết định ngày mai”.
Hành trình của chiến dịch Nhân Nhựa
Chiến dịch này là một hợp phần của dự án COMPOSE - “Xây dựng Hệ thống quan sát Chất thải nhựa trong Xã hội và Môi trường" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khởi xướng với mục tiêu xây dựng một hệ thống quan trắc sự chuyển động về mặt xã hội và môi trường của nhựa tại Việt Nam, để đưa ra những dữ liệu đáng tin cậy và các kiến thức khoa học cho phép phổ biến những thông tin có thể được kiểm chứng nhằm nâng cao nhận thức và góp phần vào các chính sách công giảm thiểu ô nhiễm nhựa. 
Chiến dịch “Nhân Nhựa” gồm 3 giai đoạn trải dài từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021; với giai đoạn I (30/10 - 18/11) là cung cấp kiến thức xoay quanh vấn đề ô nhiễm rác nhựa trên sông Sài Gòn, giai đoạn II (19/11 - 27/12) sẽ cung cấp những kiến thức ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam, và giai đoạn III (Tháng 2/2021) khuyến khích  công chúng trải nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các giải pháp hướng đến giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Hơn hết một website https://www.nhannhua.com cũng đã tạo ra để mọi người có thể đóng vai là những nhà khoa học tìm hiểu về tác động của ô nhiễm rác thải nhựa và vi nhựa tại Việt Nam và đặc biệt là tại sông Sài Gòn.
Click ngay website để theo dõi những hoạt động tiếp theo của chiến dịch Nhân Nhựa nhé.


Nguồn:
[1] van Emmerik., (2018). A Methodology to Characterize Riverine Macroplastic Emission Into the Ocean
[2] Lahens., (2018). Macroplastic and microplastic contamination assessment of a tropical river (Saigon River, Vietnam) transversed by a developing megacity