Nhiều hơn cành lá
Nhiều hơn đám mây
Nhiều hơn tia nắng
Nhiều hơn gió lay
Nhiều hơn tiếng nói
Nhiều hơn lắng nghe
Nhiều hơn nhìn thấy
Nhiều hơn vuốt ve
Nhiều hơn suy nghĩ
Nhiều hơn câu từ
Nhiều hơn cảm nhận
Nhiều hơn, nhiều hơn...
Nhiều hơn nhiều thứ
Mà cũng chẳng nhiêu
Dù sao thì vẫn
Ít hơn tình yêu